Logo_konkurs_topten

Polska Izba Ekologii (PIE) oraz Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energi, (FEWE) od 2016 roku, organizuje Konkurs „TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe”. Konkurs ma już ponad 10-letnią historię, pierwsza jego edycja została uruchomiona w 2007 roku.

PIE_logo_max

Celem Konkursu jest promowanie w Polsce, a także poza jej granicami, najbardziej efektywnych energetycznie i jednocześnie najmniej obciążających środowisko urządzeń wytwarzających ciepło użytkowe z paliw stałych – paliw biogenicznych i paliw kopalnych, o mocy cieplnej do 500kW, spełniających już wymagania Rozporządzenia Komisji UE 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe, poprzez publikację listy wyróżnionych 10 produktów – kotłów grzewczych na portalu www.topten.info.pl oraz pod adresem www.pie.pl/topten.html.

Współorganizatorami merytorycznymi Konkursu są:

Instytut Techniki Cielnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach

POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Instytut Techniki Cieplnej

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawielogo_IOŚ_PIB

EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej w Warszawie

logo IEO Warszawa

Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska we Wrocławiu

 

logo_DAEiŚ_Wrocław

Główny Instytut Górnictwa w Katowicach

 

logo GIG Katowice

Wyniki Konkursu TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe, stanowią pomocne narzędzie dla jednostek samorządu terytorialnego w działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza, poprzez odpowiednie wykorzystanie tzw. Ustawy antysmogowej, Krajowego Programu Ochrony Powietrza i Programu „Czyste powietrze”. Dostępność wyników Konkursu na odpowiednich portalach internetowych stanowi bardzo przydatne źródło informacji dla właścicieli instalacji spalania paliw stałych małej mocy, zainteresowanych reinstalacją nowoczesnych wysokosprawnych energetycznie i ekologicznie kotłów zasilanych paliwami stałymi, zwłaszcza wszędzie tam, gdzie brak dostępu do ciepła sieciowego i gazu sieciowego.

  • Udostępnij: