Informujemy, że Ministerstwo Klimatu zwróciło się do Polskiej Izby Ekologii z prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach.


TEKST PROJEKTU


Projekt jest zamieszczony również w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny: www.legislacja.rcl.gov.pl

Uwagi do w/w projektu proszę składać do dnia 09 października 2020 r. Zostaną one wykorzystane do przygotowania stanowiska Polskiej Izby Ekologii adresowanego do Ministra Klimatu.


PISMO MINISTRA KLIMATU


 

 

  • Udostępnij: