Ekologia_4_96_2020_okładka

Zachęcamy do lektury najnowszego wydania kwartalnika EKOLOGIA nr 4/96/2020.

Kwartalnik dostępny jest nieodpłatnie w wersji elektronicznej na stronie www.pie.pl/ekologia.html oraz bezpośrednio w biurze PIE.

Od 2008 roku, czasopismo „EKOLOGIA” wydawane jest przez Polską Izbę Ekologii. Kwartalnik „Ekologia” to nowoczesne pismo branżowe z silną pozycją na rynku typu business to business, na łamach którego prezentowane są wydarzenia bieżące z zakresu prowadzonych badań, wdrażanych nowoczesnych technologii.

„Ekologia” przedstawia analizy i informacje finansowe, wskazuje źródła pozyskania funduszy na realizację przedsięwzięć proekologicznych. Prezentuje zmiany regulacji prawnych zarówno polskiego, jak i europejskiego ustawodawstwa.