logo_ekolaury_pie_2020
W imieniu Rady i Zarządu Polskiej Izby Ekologii mamy przyjemność ogłosić werdykt Kapituły Konkursu 19. edycji „Ekolaury Polskiej Izby Ekologii”.

EKOLAURY oraz WYRÓŻNIENIA zostały przyznane w następujących kategoriach:

  • Gospodarka wodno-ściekowa
  • Ochrona powierzchni ziemi, Gospodarka odpadami
  • Ochrona powietrza, Odnawialne źródła energii
  • Ekoprodukt, Zielone technologie
  • Edukacja ekologiczna
  • Ochrona przyrody i zwiększanie bioróżnorodności
  • Energooszczędność, Efektywność energetyczna
  • Całkokształt działalności na rzecz ochrony środowiska

Serdecznie zapraszamy do prezentacji LAUREATÓW i WYRÓŻNIONYCH oraz ich nagrodzonych przedsięwzięć:
http://www.pie.pl/laureaci-i-wyroznieni-w-19-edycji-konkursu.html

Dziękujemy za wsparcie naszym Patronom Honorowym, Partnerowi Konkursu oraz Patronom Medialnym!