Partnerstwo Publiczno-Prywatne w ochronie środowiska

maciek

16 września 2020 – Hotel Courtyard by Marriott w Katowicach

Rada Programowa Konferencji:

 • Jerzy Swatoń, Przewodniczący Rady Polskiej Izby Ekologii;
 • Bartosz Mysiorski, Prezes Zarządu Fundacji Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego;
 • Edyta Urbaniak-Konik, Dyrektor Działu Komunikacji i Marketingu SUEZ Polska Sp. z o.o.;
 • Grzegorz Pasieka, Prezes Zarządu Polskiej Izby Ekologii;
 • dr hab. Andrzej Misiołek, prof. WSZOP, Senator RP VII, VIII i IX kadencji;

Współorganizatorzy: SUEZ Polska Sp. z o.o., Fundacja Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie.

Cel konferencji: Poziom wykorzystania Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) w ochronie środowiska jest niezadawalający, jednak mamy już przykłady udanych inwestycji w ochronie środowiska – około 30% wszystkich przedsięwzięć zrealizowanych w modelu PPP. Dotyczą one głównie gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej i efektywności energetycznej. Wciąż rośnie świadomość możliwości jeszcze szerszego wykorzystania PPP m.in. w odnawialnych źródłach energii, zwiększeniu efektywności energetycznej infrastruktury komunalnej, obiektów do odzysku energii z odpadów i instalacji pozwalających wdrażać gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Warto przyjrzeć się uwarunkowaniom prawnym, finansowaniu i rozwiązaniom organizacyjno-edukacyjnym dotychczasowego modelu PPP, wskazać bariery i zdefiniować pożądane kierunki zmian.

Celem Konferencji było pokazanie możliwości PPP i sposobów pokonywania barier, na które zwracają uwagę podmioty publiczne, w tym wysokich kosztów doradztwa.

Konferencja skierowana była do: samorządów, związków międzygminnych, przedstawicieli administracji rządowej specjalnej, organizacji pozarządowych, partnerów prywatnych, biznesu, świata nauki oraz mediów.

Program konferencji:

Panel I

 1. Wprowadzenie – Jerzy Swatoń, Przewodniczący Rady PIE oraz dr Przemysław Jura, Wiceprzewodniczący Rady PIE; (Prezentacja startowa PIE)
 2. Strategie, programy i plany rządowe – Michał Piwowarczyk, Zastępca Dyrektora Departamentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej; (Strategie, programy i plany rządowe – Michał Piwowarczyk)
 3. PPP szansą dla efektywnej realizacji projektów w sektorze ochrony środowiska – Bartosz Mysiorski, Prezes Zarządu Fundacji Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie; (PPP szansą dla efektywnej realizacji projektów w sektorze ochrony środowiska – Bartosz Mysiorski)
 4. Realizacja średniej wielkości projektów w obszarze gospodarki wodociągowej, odpadowej i ciepłowniczej w formule PPP – Norbert Skibiński, Dyrektor ds. rozwoju Linii Biznesowej Odpady Veolia Energia Polska, Mariusz Chojnacki – Manager ds. Rozwoju Linii Biznesowej Woda Veolia Energia Polska (Realizacja średniej wielkości projektów w obszarze gospodarki wodociągowej, odpadowej i ciepłowniczej w formule PPP – Norbert Skibiński, Mariusz Chojnacki )

Panel II

 1. Inwestycje przedsiębiorstw w partnerstwie z samorządami – dr Przemysław Jura, Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Katowicach; (Inwestycje przedsiębiorstw w partnerstwie z samorządami – dr Przemysław Jura)
 2. Doświadczenia Poznania w Partnerstwie Publiczno-Prywatnym na przykładzie instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych, ITPOK Poznań – Katarzyna Kruszka Pytlik, Dyrektor ds. realizacji umów, Wydział Gospodarki Komunalnej, Urząd Miasta Poznania; (Doświadczenia Poznania w Partnerstwie Publiczno-Prywatnym na przykładzie instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych, ITPOK Poznań – Katarzyna Kruszka Pytlik)
 3. Doświadczenia Miasta Mława w Partnerstwie Publiczno-Prywatnym na przykładzie miejskiej oczyszczalni ścieków – Sławomir Kowalewski, Burmistrz Miasta Mława; (Doświadczenia Miasta Mława w Partnerstwie Publiczno-Prywatnym na przykładzie miejskiej oczyszczalni ścieków – Sławomir Kowalewski)
 4. Doświadczenia SUEZ w zakresie finansowania Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Polsce. ITPOK w Poznaniu – kluczowe założenia finansowania Projektu EfW w formule PPP – Edyta Urbaniak-Konik, Dyrektor Działu Komunikacji i Marketingu SUEZ Polska Sp. z o.o. (Doświadczenia SUEZ w zakresie finansowania Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Polsce. ITPOK w Poznaniu. Kluczowe założenia finansowania Projektu EfW w formule PPP – Edyta Urbaniak-Konik)

Panel I

Panel II

Materiały pokonferencyjne
(pdf do pobrania)Materiały pokonferencyjne

Galeria zdjęć